Betal med Vipps!

Om Skogfadder

Privatperson

Ønsker du som privatperson å beskytte villmarken i Norden? Vil du være med på å gjenopprette og verne våre verdifulle skoger? Eller ønsker du å gi denne unike muligheten i gave til noen spesielle i livet ditt? 

Bedrift

Er du i en bedrift som bryr seg om naturen og ønsker å gi en meningsfull gave til sine ansatte? Eller ønsker du å støtte en viktig sak og bidra til bevaringen av våre fantastiske skoger og villmarksområder?

Litt om det å bli skogfadder!

Som skogfadder hos oss (når vi har fått tak i skog), får du velge en eller flere deler i en av våre skoger, som du ønsker å verne. Pengene vi får inn fra våre områder og skoger, går med på å kjøpe mer skog som vi ønsker å bevare for de neste generasjoner. Ved at du blir skogfadder hos Min Villskog, vil ditt bidrag være med å sikre at skog- og villmarksområder rundt i Norge får stå uberørt og vokse seg gamle. Dette bidrar til at det mangfoldige plante- og dyrelivet får blomstre, samt gir muligheten for å danne ny gammelskog og urskogsområder!

Stiftelsen kjøper skog- og villmarksområder, som vi videre sørger for at folket får være med å «eie». Områdene vi kjøper skal i hovedsak være områder biologer mener er viktige å ta vare på for fremtiden. Dette er områder med mye uberørt natur, hvor det er rikt artsmangfold når det gjelder både natur og dyr. Men det kan også være andre verneverdige områder som står i fare for å bli hugget ned, eller felt med skog i nærheten av eldre urørte områder. 

Vårt oppdrag er å ta vare på naturen. Mange privatpersoner og bedrifter ønsker å måle sine klimaavtrykk, og vi har dermed estimert CO2-avtrykk ved bevaring av Nordisk villmark. Ditt estimat kommer på den enkeltes informasjonsskriv etter et kjøp. Les mer om CO2-avtrykk her. 

Juridisk er det en del ting vi må være klar over og som vi som stiftelse, eller dere som «skogfaddere eller skogeiere» ikke kan påvirke på en enkel måte. Vi har laget noen enkle artikler om dette under artikler. Allemannsretten og allemannsplikten står sterkt i Norge, lovkrav om oppdeling av skog må vi ta hensyn til, og det finnes også en rekke andre lover vi må forholde oss til. Vårt verdigrunnlag og vår kamp for naturen og urskogen vil uansett være vårt fokus.

Les mer om våre vikår og betingelser her.