Betal med Vipps!

Allemannsretten

Vet du hva du har lov til og ikke ute i skogen og villmarken? Allemannsretten er et fellesgode vi i Norge har, som gir en rett til å ferdes og oppholde seg i den vakre naturen og utmarka vår. Men den retten kommer selvfølgelig med noen «dos and don'ts».

Allemannsretten gir alle rett til å  ferdes som de ønsker ute i naturen, uansett hvem som eier området. Noe som er viktig og vite før man ferdes, er at naturen deles opp i to kategorier, inn- og utmark. 

Innmark er områder som hustomter, gårdsplasser, dyrket mark og lignende. Et godt eksempel på innmark er f.eks. en åker, da det vil være til bry for grunneier om alle skulle gått gjennom åkeren, når den er dyrket. Derfor er dyrket mark og boligeiendommer unntatt fra denne retten, dog det er lov å ferdes på dyrket mark mellom 15. oktober og 29. april, dersom det er frost og snø på bakken. 

Utmark er derfor i teorien alt som ikke er innmark. Altså skog, fjell, myr og strender. Det er ikke alltid like lett å skille hva som er innmark og hva som er utmark, men du kommer langt med sunn fornuft. 

En annen rett allemannsretten gir deg, er at du kan høste fra naturen. Du kan altså plukke bær, sopp og ville blomster fra utmarka, samt fiske i hav/saltvann. Men allemannsretten omfatter ikke fiske i ferskvann eller jakt. 

Så allemannsretten kommer med mange goder, men det er noen regler man må følge:

  • Skal man overnatte/telte utendørs, må dette skje mer enn 150 meter fra hus eller hytte. Ønsker man å være mer enn to døgn på samme sted, må man spørre grunneier om lov til dette, men dette trengs ikke om man er langt fra bebyggelse eller oppå fjellet.
     
  • Rydd opp etter deg! Her gjelder den kjente regelen, forlat stedet slik du hadde ønsket og finne det! Når man skal ut i naturen og kose seg, ønsker man ikke å bli møtt av dopapir og søppel. Man skal ferdes sporløst, ikke forstyrre dyrelivet eller unødig ødelegge terrenget. Det eneste du skal legge igjen er ingenting.

  • Dersom du skal lage bål, vær varsom. Husk også at det er forbudt å lage bål i eller i nærheten av skogen, mellom 15. april og 15. september. Men du kan ellers lage bål der det ikke kan føre til brann, slik som på stranden. 

  • Selv om du kan benytte seg av naturens gaver, så er det enkelte arter av sopper, bær og blomster som er fredet mot plukking. Les deg opp på disse om du skal ut i naturen for å høste. 

  • Skal man ferdes på innmark, må det være på veier eller stier. Enten det gjelder til fots, på ski, på sykkel eller til hest er det en forutsetning at man ikke er til ulempe for grunneier, og at man ikke må ferdes gjennom gårdsplass eller hustomt. Er det på sykkel eller til hest, må veien være opparbeidet.

Skal du ut og ferdes, er det viktig å kjenne til allemannsretten, derfor er det også viktig å kjenne til allemannspliktene, da disse to henger i hop, og utfyller hverandre. 

Vi i Norge er veldig heldige som har disse godene, men akkurat derfor er det viktig at vi følger reglene som hører med. Hvis ikke kan vi risikere å miste disse godene. Ta derfor godt vare på naturen når du er ute og ferdes, slik at andre etter deg kan nyte den også!

Les mer om allemannsretten, allemannspliktene og friluftsloven hos Regjeringen.no 


Kilder

Del artikkelen videre:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Nyttig å vite

Allemannsplikten

I Norge er vi så heldige å ha masse tilgang til natur, skog og villmark. Disse områdene kan vi ferdes og benytte oss av på

Les mer