Betal med Vipps!

Om stiftelsen

Min Villskog er en stiftelse etablert av en gruppe mennesker som er opptatt av, og engasjert i, å bevare skog og villmark. 37 % av Norge er dekket av skog, men knapt et halvt prosent kan kalles urskog og det er bare 11,5 % villmarkspreget natur igjen. Til tross for dette gjør ikke myndighetene noe for å bevare større deler av disse områdene.

Det lille som er igjen, må bevares nå! Myndighetene tar ikke dette ansvaret på alvor, derfor valgte vi å starte dette private initiativet.

Det som startet det hele, var et bilde, ganske så likt bildet over. Grunnleggerne har et engasjert forhold til naturen, og mener uberørt natur har en stor verdi. Opprettelsen av denne stiftelsen er derfor også et uttrykk for oppgitthet og irritasjon overfor dagens myndigheter og dagens naturvern. Stadig mer villmark og urskog forsvinner. Vi ønsker å ta initiativ for at også private aktører skal kunne spille en rolle i bevaringen av uberørt natur. Vi har derfor en idé om at den enkelte kan kjøpe, eller leie, skogområder som blir «deres», for at vi sammen skal kunne bevare disse områdene.

Vi er ikke motstandere av fornuftig bruk av naturen. Jakt, fiske, fangst og sanking er en naturlig del av menneskers samhørighet med naturen. Enkelte områder må bli brukt til energi-produksjon, tømmer er en viktig ressurs dersom det hogges fornuftig, enkelte steinbrudd og sandtak trengs for å bygge det moderne samfunn. Vi mennesker må kunne oppleve nærhet til naturen i form av hytteområder, teltturer osv. Naturen er full av fornybare ressurser vi mennesker trenger, og bør benytte oss av. Dog ser grunnleggerne svært bekymringsfullt på utviklingen. Vi som samfunn har sviktet totalt når det gjelder å ta vare på vår uberørte natur, spesielt våre skogområder.

MinVillskogs ambisjon er å sikre at disse verdifulle og vakre områdene skal forbli urørte og intakte for fremtidige generasjoner. Noe som vil si at vi kan la våre barn og barnebarn oppleve de samme type skogene som vi lekte i som barn. Skogene og villmarksområdene vi beskytter skal i størst mulig grad stå urørt. Dette vil si at vi vil unngå inngrep i forråtnelsesprosessen til naturen, da det er naturens gang som skal bestemme over skogene og villmarken.

Vårt oppdrag som stiftelse er derfor å gjøre det enkelt for deg, din bedrift eller dine kjære å ta ansvar, og bevare skogen sammen med oss. Sammen skal vi bevare utvalgte deler av våre skoger og natur for de neste generasjoner. Vi vil at DU skal «eie» din egen skog, så du med stolthet kan fortelle at du bidro med noe konkret i miljøkampen. «Jeg har min villskog, som ivaretas for de neste generasjoner».

Min Villskog er organisert som en stiftelse. Midlene som skytes inn kan ikke tas ut til andre formål enn til det som er fastsatt i stiftelsens vedtekter.

Verv flere til en god sak. Send link!

Bildet er hentet fra – Miljøstatus.no

Vårt organisasjonsnummer 932 551 470

Vårt org. nummer 932 551 470

De bak stiftelsen og medhjelperne

Petter Lundby Mathisen

Petter L. Mathisen

Styreleder og initiativtager

Geir L. Mathisen

Geir L. Mathisen

Styremedlem og initiativtager

Jon Mathisen

Jon Mathisen

Styremedlem og initiativtager

Nora Margrethe Lerdalen

Nora M. Lerdalen

Grafisk designer og markedsfører, vår eneste ansatt akkurat nå

Dag Olav Hessen

En del av vårt rådgivende panel

Cecilie Skog

En del av vårt rådgivende panel