Betal med Vipps!

Stiftelsesdokumenter, vedtekter og litt om bakgrunn for å sette opp stiftelsen.

Familien Mathisen startet opp denne stiftelsen i 2023 som et hobbyprosjekt. Bakgrunn er at vi ønkset å bruke noe penger på å verne gammelskog for de kommende generasjoner, og var oppgitt over hvor lite konkret som ble gjort rundt vern av urskogen i Norge. Den første tanken var å kjøpe litt skog for å la den stå uberørt. Etter litt idemyldring så tenkte vi en bedre ide er at vi kan få med folk og bedrifter til å kjøpe skog sammen med oss. Det er mange som er glade i naturen. La alle kjøpe skog sammen, la oss lage en folkeskog som vi kan bevare for kommende generasjoner.

Etter å ha engasjert og betalt advokatkontoret DLA-Paper for veiledning på hvordan vi burde gå frem, satte vi opp stiftelsen MinVillskog. En stiftelse eier seg selv, og man kan hverken ta utbytter eller selge stiftelser, slik man kan i et AS. Familien Mathisen har betalt alle kostander for oppstart, og betaler også for driften av stiftelsen. Dette for at bidragene skal gå rett til skogkjøp og bevaring av skog. Dag O Hessen, Hilde Dahler og en rekke andre personer har vært involvert siden starten. En stiftelse eier seg selv, men det er viktig for Familien Mathisen å beholde kontrollen i en startfase for å vite at pengene familien bruker på dette, faktisk går til noe konkret, og ikke administreres bort av et profesjonelt styre. Denne stiftelsen skal ikke ha høye styresalær eller kaste bort penger på annet uproduktivt. Styret i stiftelsen vil bli utvidet etter hvert som vi får erfaring med hvilke personer som er interessert i å bidra kostnadsfritt, samt hvordan kompetanse vi trenger i styret. Dette er en stiftelse satt opp med hjertet, ikke med tanke på lommeboken. Mathisenfamilien har interesser i annen næringsvirksomhet, og legger naturligvis ikke skjul på at intensjonen med disse bedriftene er å tjene penger. Stiftelsen er for å gjøre noe bra, og vi tror at kommende generasjoner vil være mer stolt av å overlate uberørt natur, kontra noen kroner ekstra på konto.

Åpenhet er viktig for oss. Vi har derfor valgt å legge Stiftelsesdokumentet med vedtekter ut her:
Min Villskogs Stiftelsesdokument og vedtekter

Regnskap vil også bli offentliggjort på våre nettsider.

Når det gjelder budsjett har familien sagt at vi betaler for administrasjon, oppstart og faste kostnader den første tiden. Nora er nå eneste ansatt og hun jobber kun noen timer i uken med å oppdatere nettsiden, lage «bidragsbevis» og oppdatere sosiale medier. Budsjettmessig er vi pragmatiske, men både regnskap, revisjon og administrasjon koster naturligvis noe. Om den første folkeskogen blir på 100 mål eller 100.000 mål vil avgjøres av antall kroner vi får inn fra givere. Alle penger som kommer inn settes av på egen konto øremerket skogkjøp, og den enkelte får kartutsnitt med «sin skog» når vi får kjøpt vår første Folkeskog. Vi bruker ekstern regnskapsfører (Steen og Jensen AS), og vi er underlagt revisjon (BDO) og stiftelsestilsynet.

Vi er åpne på at det er mye vi ikke kan om fagfeltet og vi må lære underveis. Vi må garantert prøve å dytte på noen grenser omkring både boplikt, konsesjon, driftsplikt og mye annet. Dog er vi optimistiske og ser for oss å løse de utfordringene som måtte komme 1 etter 1. Vi er sikre på at det norske folk ønsker å bevare mer enn 1,7% urskog i dette landet, og vi kommer derfor til å stå på for å nå våre mål om bevaring for de kommende generasjoner. Vi tror på samarbeid med lokalt næringsliv, enkeltpersoner og kommuner for å finne gode og praktiske løsninger. Biologisk mangfold og alle skogens fordeler kan ikke skusles bort på den måten vi gjør i dag. Vi er derfor et initiativ for å stoppe «galskapen», og få vernet noe mer av skogen. Gjerne som korridorer, og alltid etter anbefaling og i samarbeid med både nasjonale og lokale biologer.

Vi har forståelse for at enkelte stiller spørsmål til om vi er de beste til å starte denne stiftelsen. Det er vi neppe. Dog har vi vist flere ganger at vi kan bygge opp organisasjoner fra bunn og vi har stor vilje til å gjennomføre. Vi er sikre på å lykkes, og håper flest mulig blir med oss på veien videre for å bevare skog for de neste generasjoner.

Del artikkelen videre:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler